سکوی نرم‌افزاری سان

شامل نرم‌افزارهای تحت وب است که به کاربرانشان کمک می‌کنند آزمون‌های کارایی (بار و استرس) و آزمون‌های کارکردی (در سطح پایان به پایان یا End-to-End) را با هزینه و زمان کمتری انجام دهند. همچنین نرم‌افزار مدیریتی این سکو، امکاناتی را برای مدیریت یک پروژه آزمون نرم‌افزار به صورت نظام‌مند و گروهی ارائه می‌دهد.

قابلیت ها

مدیریت آزمون

مدیریت آزمون

مدیریت آزمون شامل مدیریت کاربران، پروژه‌ها و موارد آزمون‌ها، برنامه‌ریزی آزمون و گزارش‌دهی آزمون است. در این راستا، سان امکان مدیریت پروفایل‌ها و گروه‌های کاربری و نقش‌ها را تامین می‌نماید. همچنین ایجاد و ویرایش اطلاعات پروژ‌ه‌های آزمون به‌همراه نیازمندی‌های هر پروژه را برعهده دارد. سان امکاناتی را نیز جهت ایجاد و ویرایش موارد آزمون و نیازمندی‌های آزمون فراهم می‌سازد. در راستای برنامه‌ریزی آزمون، امکاناتی جهت تعریف و مدیریت فعالیت‌ها و ثبت وقایع و یادداشت‌ها به ازای هر فعالیت پیش‌بینی شده است. در نهایت، گزارش‌هایی شامل طرح آزمون، گزارش فعالیت‌ها و گردش کار اعضای پروژه توسط این ابزار ارائه می‌شود.

آزمون کارکردی

آزمون کارکردی

اولین گام در انجام آزمون‌های کارکردی، تحلیل آزمون است. در طی تحلیل آزمون، با دریافت فرآورده‌های نرم‌افزاری مختلف و بر اساس معیار آزمون منتخب، نیازمندی‌های آزمون استخراج می‌گردد. سپس بر اساس نیازمندی‌های آزمون استخراج شده از مرحله تحلیل آزمون، موارد آزمون طراحی می‌شود. در ادامه، فعالیت پیاده‌سازی آزمون انجام خواهد شد. در این مرحله، موارد آزمون طراحی شده به اسکریپت‌های آزمون تبدیل می‌شوند (خودکارسازی آزمون). در نهایت، اجرای آزمون صورت می‌پذیرد. در این مرحله، اسکریپت‌های آزمون اجرا شده و نتایج آزمون در قالب گزارش‌های آزمون ثبت و تحلیل می‌شوند. در این راستا سان امکاناتی برای طراحی، پیاده‌سازی، اجرا و گزارش‌دهی آزمون کارکردی ارائه می‌دهد.

آزمون کارایی

آزمون کارایی

آزمون کارایی یکی از آزمون‌های کلیدی غیرعملکردی در فرآیند آزمون نرم‌افزار است. این آزمون با بررسی، مانیتورنیگ و تحلیل کارایی یک نرم‌افزار، تلاش دارد نقاط ضعیف و تنگنا‌های نرم‌افزار را شناسایی کند. این آزمون در برگیرنده آزمون‌هایی درباره تاثیر حجم داده، بار (Load)، فشار یا استرس (Stress)، استقامت (Soak)، مقیاس‌پذیری (Scalability) و آزمون‌هایی از این دست است. این آزمون در ارتباط با تعیین زمان پاسخ سیستم، توان عملیاتی، پایداری و مقیاس‌پذیری سیستم و برخی دیگر از خصوصیات غیرعملکردی سیستم نیز کاربرد دارد. در این راستا سان امکاناتی نظیر طراحی، پیاده‌سازی، اجرا، تحلیل نتایج و گزارش‌دهی آزمون بار و آزمون استرس را ارائه می‌دهد.

برخی گزارش های سان

برنامه طرح آزمون

این گزارش براساس اطلاعات پروژه و اطلاعات آزمون مورد نظر، گزارش طرح یا برنامه آزمون را استخراج می‌کند. این گزارش به شکل یک گانت چارت نمایش داده می‌شود. علاوه بر زمان‌بندی فعالیت‌ها، میزان پیشرفت فعالیت‌ها، وضعیت فعالیت‌ها و نوع فعالیت‌ها در این گزارش ارائه می‌‌شود.

گزارش کار اعضای پروژه

این گزارش اطلاعاتی را درباره میزان ساعت افراد مشارکت‌‌کننده در پروژه ارائه می‌دهد. این اطلاعات شامل اینکه فرد مورد نظر چه ساعاتی و بر روی چه فعالیت‌هایی کار انجام داده است، می‌‌شود.

گزارش خلاصه نتایج آزمون بار و استرس

خلاصه نتایج آزمون شامل موارد زیر است:

  • تعداد درخواست‌های ایجاد شده در طی آزمون
  • توان خروجی
  • زمان پاسخ
  • درصد درخواست‌های موفق
  • درصد درخواست‌های ناموفق

گزارش منابع مصرفی شبکه

این گزارش میزان ترافیک شبکه ارتباطی یعنی مقدار بایت‌های ارسال و دریافت شده را طی آزمون کارایی نشان می‌دهد.

گزارش خطا بر اساس تعداد کاربران همزمان

تغییرات خطاهای سامانه با افزایش کاربران همزمان در قالب یک نمودار نشان داده می‌شود.

رابط محیط کاربری

سان
سان
سان
سان